Muuttoilmoitus -verkkopalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistöpalvelut Vehnas Oy
Herttualantie 140, 36200 Kangasala

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mikko Frilander
Email: mikko.frilander@kpvehmas.fi

3. Rekisterin nimi

Muuttoilmoitus -verkkopalvelun asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ei säännönmukaisia tietolähteitä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteysdenotot toimipisteissämme tai sähköpostilla kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle..

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus ja valintamahdollisuus verkkosivuilla olla vastaanottamasta mainoksia huutokaupoista.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Asiakkaan tietoja saatetaan säilyttää kansiossa lukitussa tilassa. Tilaan on pääsy ainoastaan työntekijöillä, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.